SA223

SA223
配置价格:

max quantity: 16 内存

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

max quantity: 8 硬盘

[ ]
[ ]

max quantity: 8 固态存储

[ ]
[ ]

max quantity: 2 IB卡

[ ]
[ ]

max quantity: 1 raid卡

[ ]

max quantity: 2 处理器

[ ]

max quantity: 1 主板

[ ]

max quantity: 1 机箱

[ ]
关于我们 联系我们 隐私 支持 保修